Over ons

CRAVE

verb (used with object), craved, craving

  1. to long for; want greatly; desire eagerly; to crave sweets; to crave affection.
  2. to require; need: a problem craving prompt attention.
  3. to ask earnestly for (something); beg for. 
  4. to ask (a person) earnestly for something or to do something. verb (used without object), craved, craving.
  5. to beg or plead (usually followed by for).

Architectuur 

Architectuur op maat van de opdrachtgever. Voorontwerpen, bouwaanvraagdossier, uitvoeringsdossier, bestekken, meetstaten, detailtekeningen, ...

Verbouwing

Opmaak en indienen van uw verbouwplannen. Zowel uitbreiding, herbouw als kleine verbouwingen.

Regularisatie

Opmaak en indienen van uw regularisatiedossier.

Opmetingen

Opmeting en tekenen van plannen.

3-D tekeningen

Uw project uitgewerkt in 3-dimensionale renders.

Plaatsbeschrijving

Dit is het weergeven van de bestaande ontegensprekelijke toestand van gebouwen en hun omgeving.